Skärpentin

Old Swedish Dictionary - skärpentin

Meaning of Old Swedish word "skärpentin" (or skærpentin) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärpentin (skærpentin)
skäprentin, fältslanga, ett slags kanon. Jfr Röding i VAH 1: 173. the. .. wille wiborgx mwr söndher staanga mz skerpentiner smaa och storo RK 3: 3763. " ther ware ynne skärpentiner hundrath try" ib 3966. " paa een kraffweel waare skärpentyner meer än c try" ib 3492. " paa honum (krafveln) war ve [t500] skeprentiner oc än meer" ib 3499. " et skep. .. medh alla tessa epterscriffna bysser ok wäryar, som först är iii (3) gotten hwff wodh stykke. .. item xij (12) skärpentijner medh lxiiij (64) kamra" BSH 5: 506 (1512). skerpentinar oc hakabösser ib 12 (1504). II store skerpentyner med II kamer hwar there och II andre store med et kamer hvar there HSH 19: 166 (1506). IIII andre smaa skerpentyner med II kamer hwar there ib 167. XL skerpatinär, ond och godhe FH 5: 238 (1524).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärpentin may have also been written as skærpentin

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -tyn.
  • -tijn.
  • skerpatin.
  • -er. -ar),
  • skärpentina lodh
  • skerpentyna- )
  • skärpentina pulver
  • skerpentyne polffuer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛕᚽᚿᛏᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back