Skarper

Old Swedish Dictionary - skarper

Meaning of Old Swedish word "skarper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skarper Old Swedish word can mean:

skarper
1) torkad, torr. " tw ¨pund skarpa fisca" SD NS 1: 656 (1407); jfr skaprfisker. vart brödh hwilkit nw skarpt oc mögladh är MB 2: 25. ferSTh brödh är. .. gätre en gamalt och skarpt LB 7: 96. " fly alla handha tor och skaprp äthande warwr" ib 189.
skarper
2) skrumpen, infallen, tunn. " mik thykker tik faSTa wara skarp och blek och mio och mger och jarp" MD 383.
skarper
3) hård? som. .. alt there kööt op aatho jn til synwnar ok skarpa benen STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 231.
skarper
4) hvass, skarp. skarpa tighlith oc hwassa skalen ST 99. eth skarpt swärdh MB 2: 76. ST 374, 419. SToria. 1816 ff.">HSH 19: 158 (1506).
skarper
5) skarp, genomträngande, gäll. naar baswrnes lywdh görs langdräktogt oc skarpt j idhrom örom MB 2: 14.
skarper
6) skapr, svår. " satthe them. .. i iärn och skarp fengilse" FM 452 (1510). - skarp, hård, STräng. skarp näpSTh FM 610 (1513). fange eth skarpt tiltal BSH 5: 486 (1511). - n. adv. skarpt, STrängt, eftertryckligt. talede jag. .. ganske skarpth FM 305 (1507). - Jfr fulskarper.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚱᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back