Skarper

Old Swedish Dictionary - skarper

Meaning of Old Swedish word "skarper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skarper
1) torkad, torr. skarppe gedder Skotteb 395 (1464-65, Kämn). ib 403 (1465-66, d:o). GPM 2: 289 (1508). " iak haffuer inga gedder här paa slotthet ok ikke heller inghen annar skapr ffysk ib 295 (1508?). "Kumla kyrkas rb 91 (1509). skarpt brödh LB 13: 28 (s. 467) - torr, osmord? tha hördo the äptir sik alla stadhz dyäfflana danzsa, swa lydhandis som tyo ällir tolff skarpa stöffla rördhos op ok nydhir a stengathunne MP 5: 187. 2) skruMPen, infallen, tunn. tha konungen sa han. .. j änliteno skarpan oc blekan Prosadikter (Barl) 8. 4) vass, skarp. mädh skarpasta (durissimis) spikom SkrtUppb 398. - n. adv. skarpt, strängt, eftertryckligt. - hastigt, häftigt? fersk fisk medh salt a[.. .] ofiellat skarpt sodna medh viin Sex ekon tr 269. " doch kunnom vij vell märkia, ath thet vill scharp tillgånge om then rättgång. .. för tijdzens korthett" Linkbiblh 1: 141 (1523, Brask).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • scharp )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᚱᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Linkbiblh
Linköpings bibliotheks handlingar. 1--2. 1793--5, ny ser. 1 ff. 1920 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back