Skärskuta

Old Swedish Dictionary - skärskuta

Meaning of Old Swedish word "skärskuta" (or skærskuta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skärskuta (skærskuta)
framställa för närvarande el. tillkallade vittnen. siärskutat SR 31, 32. Jfr skirskuta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skärskuta may have also been written as skærskuta

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiär-.
  • skiärskota L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛋᚴᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back