Skatiordh

Old Swedish Dictionary - skatiordh

Meaning of Old Swedish word "skatiordh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatiordh
jord för vilken skatt erlägges til kronan. Jfr Hildebran. Sv. Mexelt. 1: 242. adhirton march skat ordh liggiande j tiudhö j finneströms sokn Svartb 176 (1381).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛁᚮᚱᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back