Skatmark

Old Swedish Dictionary - skatmark

Meaning of Old Swedish word "skatmark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatmark
jordrymd av ett visst värde. Se Sdw 2: 1296.. .. om ena skatmark jordh liggiande j maylaby Svartb 361 (1437).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back