Skatmark

Old Swedish Dictionary - skatmark

Meaning of Old Swedish word "skatmark" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatmark
jordrymd af ett visst värde. Jfr Styffe, Grundregeal. i VAH 24: 293 f.; Dens., Skandinavien under unionstiden, 2 uppl., s. 323, 337; Falkman, Om mått och vigt 1: 197 f. hafua allan henna ägholot j sandanes. .. swa som är II skatmarc enom fierthung minna fore xxx marc penninga. .. ok ena koo FH 2: 14 (1392). " hafua saalt. .. alt vart gosz som wi i löpö liggiande attom, som är fäm skat mark. .. oc een trydiung aff fäm skat markom" SD NS 1: 181 (1402). ib 417 (1405). " aFHendo sig. .. halfandra skattmarck iord" ib 359 (1404, nyare afskr.). ib 387 (1404, nyare afskr.), 2: 80 (1409), 81. kahiesniemiböle, som ligger för tuo skattmarker ib 243 (1410, nyare afskr.). wnto. . alt thera gothz. .. swa som är III scatmark jordh, for II mark oc sivtighi mark reflist tall FH 2: 54 (1421, nyare afskr.). twa dela aff ene skatmark jord ib 6: 64 (1476). Samtl. de anf. ställena afse jord i Finland. Jfr siättungs skatmark samt makr-, marka-skatter.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛘᛆᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back