Skatthing

Old Swedish Dictionary - skatthing

Meaning of Old Swedish word "skatthing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skatthing
ting vid hvilket utom vanliga tingsförhandlingar äfven skatteuppbörd förekom? tå war skatt tingh i asickala BtFH 1: 4 (24 sept. 1467, nyare afskr.). war skattingh i padasjoki sochn ib 21 (20 febr. 1467, nyare afskr.). tå war skatt tinget i padasioki sochn ib 23 (8 febr. 1471, nyare afskr.). tå war skatt tingh i tennilä sochn ib 29 (10 febr. 1459, nyare afskr.). tå war lagmans tingh och skatt tingh i tennilä sochn ib (25 nov. 1460, nyare afskr.). ib 30 (1 apr. 1465, nyare afskr.), 32 (9 mars 1478, nyare afskr.), 41 (24 jan. 1460, nyare afskr.), 57 (18 febr. 1478, nyare afskr.), 58 (12 mars 1482, nyare afskr.), 68 (21 mars 1461, nyare afskr.), 69 (29 nov. 1460, nyare afskr.), 88 (16 febr. 1467, nyare afskr.), 90 (7 okt. 1471, nyare afskr.), 94 (18 jan. 1443, nyare afskr.), 95 (16 el. 23 juni 1456, nyare afskr.), 96 (28 jan 1456, nyare afskr.), 102 (5 mars 1478, nyare afskr.), 111 (5 febr. 1471, nyare afskr.), 115 (21 febr. 1478, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛆᛏᛏᚼᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back