Skiäla

Old Swedish Dictionary - skiäla

Meaning of Old Swedish word "skiäla" (or skiæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiäla (skiæla)
med laga formaliter överlåta. thet jach haffuer latit miith godz. .. fran mik ok mynom arffuom, skogh (för sköth) och skiälät enom beskedeligom manne, olaff jönisson Svartb 156 (1375). ib 311 (1424). " ath jak wil honum thet sköta ok skäla epter landzlaghen pa nestä härädztingh" ib 364 (1438). ib 442 (1450) , 444 (1453). FMU 1: 437 (1392). - (med laga formaliteter) avsluta (kontrakt om jord). Se Sdw 2: 1298.. .. skötte oc skälädhe eth skäligit jordaskifte Svartb (Skokl) 495 (1469).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiäla may have also been written as skiæla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skäla.
  • -adhe.
  • -at )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back