Skiäla

Old Swedish Dictionary - skiäla

Meaning of Old Swedish word "skiäla" (or skiæla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiäla (skiæla)
med laga formaliteter öfverlåta. haffde. .. the jordh sköt oc skälat SD NS 2: 80 (1409). " tesse effter scriffne äro the godhe en, som hafua offuer thetta köpit warit, oc hafua thet badhe sköt oc skälat effter thy war landhz lagh wtwisar" FH 3: 19 (1442). ib 2: 97 (1433), 100 (1434). tha kom opa satto tinge häsike aff seppela oc lauirs jonsson skälade oc skötte vndan them oc theres arffuom vnder henric finkenberg oc hans arffuom helfften af allo thy j seppela by är ib 4: 51 (1457). " at lagbiwda sköthe och skäla for:de godz. .. vnder henne" ib 5: 138 (1490). " at wy. .. met thetta wart breff skälom och skötom. .. the gafuo" ib 139 (1490).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiäla may have also been written as skiæla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skäla. -adhe,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back