Skiälliker

Old Swedish Dictionary - skiälliker

Meaning of Old Swedish word "skiälliker" (or skiælliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälliker Old Swedish word can mean:

skiälliker (skiælliker)
L.
skiälliker (skiælliker)
2) förSTånDig, omtänksam, eftertänksam. om the (som valt på ett visST sätt) äru. .. Diwpare j fornymST, räferdoghare j sinne sannind, oc skälighare j sinom kerlech STena kloSTer. I SmåST på Fsv.">Abbedval i Vkl 85. - förnuftig, grundat på förnuft. sciencia är timmelika thinganna skälegha (rationalis) känna (för kännnan) SpV 522. - förnuftig, utruSTd med förnuft. nar thu höre. .. creatur som wthan skäl äru, kiknas skälikom creaturum (rationalicraturæ) SpV 12. " swa som thu giordhe hänne (ɔ vara nathur).. . j wiSDom begriplighin ok skälighin (rationabilem)" ib 480. 3) förSTånDig, pålitlig, hedervärd, aktad. giordo skyäliche men ät jordha skiptä SD 8: 191 (1362). - ss hedrande epitet i förening med följande personbeteckning. jak. .. kennis mik scälecum manne joane holmgersyni mina jord saldt haua SD 8: 21 (1361). ib 82 (1361). JämtlDipl 144 (1392). SD NS 3: 537 (1420). " war for rettenom. .. skelik man claus rossow" STads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. EngSTröm. 1945. SFSS.">KTb 68 (1432). kom skälig ma lares j torpe in j radzSTuwen STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 3: 167 (1505).
skiälliker (skiælliker)
4) tillbörlig, vederbörlig. " ey at enaST äro the fornämpde articuli engaSTadz a moot fornämpda reghlo conSTitucionibus ellir addcionibus vtan jämwäl äro them. .. til bätre oc skälikaren beSTanDilse SVkl E 156.. .. enga andra lekier eller aathäffwe. .. än the skäligin och swarlighen waro STb 1: 340 (1482).. .. vthen then ther min scriffuelsse haffuer ok skiäliugh beuisningh, thz han i min ok rikesins rese ok ärende STaddher är" Uppspriv 20 (1497). - vederbörlig, rättmätig, verklig. som. .. forscriffne bröderschap än nw ingen skeligen ok beskedelig skel frqam borit haffue HLG 1: 131 (1488). - vederbörlig, laglig. swasom wi sielue saghom skielik (B-var.: skiellikän) breff oc witnä til SD 8: 36 (1361). " thy tilskikkadhom wy wärdogha fädher. .. ath sithia en skälighan räth äpther swärighis lagh" ib NS 3: 343 (1418).
skiälliker (skiælliker)
5) skälig, billig, rimlig. " mmoDicus. .. skälihen maathelighen" GU C 20 (hand 2) s. 149. - Jfr oskiäliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälliker may have also been written as skiælliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skielliker: -lik SD 8: 36 (1361). skyälich: -liche ib 191 (1362).
  • skiäliugh Uppspriv 20 (1497). SD NS 3: 343 (1418).
  • skälegher: -legha SpV 522.
  • skälig ATb 3: 167 (1505).
  • skelik KTb 68 (1432). skälig(h)in SpV 480 ; STb 1: 340 (1482).
  • skälighen GU C 20 (hand 2) s. 149. skeligen HLG 1: 131 (1488). komp. skälighare Abbedval i Vkl 85.
  • skälikaren SVklE 156 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back