Skiälliker

Old Swedish Dictionary - skiälliker

Meaning of Old Swedish word "skiälliker" (or skiælliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälliker Old Swedish word can mean:

skiälliker (skiælliker)
L.
skiälliker (skiælliker)
1) beGriplig, redig, tydlig. han lagdhe sin fingir j ens duMBa mwn ok gaff hanom siälikt maal STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 830. ib 326.
skiälliker (skiælliker)
2) förSTåndig, omtänksam, eftertänksam. var liofwe herra var. .. skällikir oc atgömol (discretus et circumspectus) Bo 88. ib 89. " varfru var skälik ok sköniogh (Grata et discreta)" ib 211. " the äru skälike j allom thingom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 259. " vari mannin räddir ok skällikin j allom sinom gerningom" ib 2: 226. " forSTandom wi vars herra skeliko forsyn" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 101. - Grundad på el. förenad med eftertanke. at hwar manzins gerning vari matelik oc skällik (discreta) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 226- egande förmåga af urskilning, mogen. vm the (barnen) döö. för än the äru komin til skällikin aldir (ante annos discretionis) Bo 69. Jfr skiäla alder. - förnuftig, utruSTad med förnuft. (ey) niþþra þina natura. SOm skälek är skapaþ STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 138. " thu (Barolomeus) äST. .. (the heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho) kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio fiskare skiällikka fiska (rationaSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilitum piscium) til lifs" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 216. " skiälike manzens ärlike hugher" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 389. ib 17. " hwi gaff thw mannenom skällik (rationaSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilem) vndirSTandilse ok sin ok diuromen gaff thu ey sin ällir skäl" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 288. - förnuftig, förnuftsenlig. ey är nakat minzSTa thing j wärldinne thz SOm skapth är. vtan skällika sak STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. idhur thiäniST skal vara skällikin (rationaSTenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bile) Bo 136. - egande förnuftig Grund, välGrundad, befogad. al thin ordh äru skällikin STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 97.
skiälliker (skiælliker)
3) förSTåndig, trovärdig, pålitlig. wm thw skälikin witne til ärw SO 29. ib 21, 63, 71. - förSTåndig, pålitlig, hederlig, aktad. at thw. .. tak mädh thich xii BolffaSTa oc skelika af hwarjo hwndare STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 142 (1373). med skälyka manna witnom SD 5: 558 (vidim. fr. 1373). then penning skal preSTen. .. med skälikom mannom haffua samman takit aa sancta andersa dag ib 6: 157 (1359? gammal afskr.). - aktningsvärd, hederlig, rättskaffens. tilspöria alla brödher om han är skälighen ok höffwisker STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 128. " veth hanom echta vara badhe aff fader ok moder ock skeligen vara aff sik sielff" SO 146. ib 112. " han var ey alder skiälikr j sinom lifnadh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 777. - ss hedrande epitet i förening med följande perSOnbetecknin. iak bedhes skiälika manna jnsigle, saSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Sum är herra erichs widarsläf, ok herra otta i tyndradtum, ok päthars erichSOns SD 4: 646 (1339, nyare afskr.). " skälikvm manne ok ärlikvm, þore raband" ib 6: 149 (1349). " skälikin an thörgils" ib NS 1: 14 (1401, nyare afskr.). ib 11 (1401), 12 (1401), 2: 74 (1408) o. s. v. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 9 (1378). STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 102 (1399). - rättvis, hofsam. i skulin vndrgifne vara idhrom herrom. ey at enaST godhom oc skällicom vtan ämuäl oskällicom Gr 271.
skiälliker (skiælliker)
4) tillbörlig, vederbörlig. " j skällike hwilo" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 320. " alla thina gerninga til dygdhinna fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlikhet oc til skälika (debitam) fulBordhan fframhalla oc ända" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 198. " pa myna swäna hölth iag skälighen agha" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5843. haffuer skelige breff ock bewisningh SOm honom tilbör SO 102. tillbörlig, ordentlig. findz hon (tillskärningen) ey skeligen i nager STycke SO 105. - ordentlig, duktkig, utförd med besked. skälikare hug iak hafuer ey seet STephens. 1849.">Iv 4580. - ordentlig, ärlig. om swa behoff giordes ath nakar gernyngk (d. v. s guldsmedsarbete) forfalskat vaare i rykit tha ära tesSO eMBetzbröder. .. tess plichtoghe at rantzake huadh SOm skäligt arbeyde är SO 156. - vederbörlig, med vederbörligt uppdrag försedd. theres skälikit STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh SO 29 .vederbörlig, rättmätig, veSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlig. skäliken lagha förfall SO 29. " haffuer skälikin ärendhe" ib 68. - vederbörlig, beSTämd. hawa the vissan ok skälikin (debitum et certum) tima af minne röST ok inskiutilSOm STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 259. - vederbörlig, laglig. en skälikin asyn SD NS 2: 230 (1409, nyare afskr.). skälige röör STyffe, Skandinavien under uniionSTiden, 2 uppl., s. 218 (uSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. fr. 1453).
skiälliker (skiælliker)
5) skälig, STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Billig, rimlig. þikkis þätta wärä skiälikt SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). " pröuaþe mz þrem exeSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlis. at þät var eigh skällekt" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. " annur flere skäl äru än þässen SOm þät pröua skälict ok trolect" ib 15. " är þät. .. väl skälekt at guþ härbärgiar. .. firi domadagh eigh at enoST hänna sial ok anda vtan oc licaman ii bäzto. .. himirikiz rume ib. "STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 84. MB 1: 169. ST 388. " maagha abbatissan oc confesSOr. .. liisa them thes widhirthorfft haffua eptir thy them synis skälighit wara" VKR 17. " ther til at swara wardher wäl skäleket (i sin ordning)" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 78. " iak vtkräfwir skällik thing af människionne" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. - skälig, befogad. j swa skelligo ok heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgo ärende STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 582. - skälig, Grundad. SOm. .. neSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne thz (Guds namn) vtan skiälika sak ST 537. - Jfr oskiälliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälliker may have also been written as skiælliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • skiälliker: -a Bil 216.
 • skiälikir ib 777 ;
 • -lika SD 4: 646 (1339, nyare afskr.); ST 537 ;
 • -like Su 389 ;
 • -licom FH 3: 9 (1378). " skällikir" Bo 88 ;
 • -lik Bir 2: 226, 288 ;
 • -like ib 1: 320 ; -lika ib 45; -licom Gr 271.
 • skelleker: -leka SD NS 1: 11 (1401).
 • skellig: -ligo Lg 3: 582. skäliker.
 • schäliker: -like SD NS 1: 12 (1401).
 • siäliker: -lix ib 2: 74 (1408).
 • skäleker: -lek Bu 138.
 • skälyker: -lyka SD 5: 558 (vidim. fr. 1373). skälig; -lige So 112.
 • skeliker: -lika BSH 1: 142 (1373); -liko MP 1: 101.
 • skelig: -lige SO 102.
 • skällikin Bo 89 ; Bir 2: 226 ; (f. Bo 136 ; (ack. m.) ib 69 ; pl. nom. n.) Bir 1: 97.
 • skälikin SD NS 1: 14 (1401, nyare afskr.); (f.) ib 2: 230 (1409, nyare afskr.), (ack. m.) Bir 1: 259 ; (pl. ack. n.) SO 68.
 • skäliken BSH 2: 102 (1399); (pl. ack. n.) SO 29.
 • skälighen SGG 128 ; (ack. m.) RK 3: (sista forts.) 5843. skeligen (f.) SO 105 ; (ack. m.) ib 146.
 • skiällict Bil 326.
 • skiälikt SD 1: 670 (1285, gammal afskr.); Bil 830.
 • skällekt Bu 188.
 • skälikt.
 • skälekt ib 15. skällikit Bir 1: 11.
 • skälikit SO 29.
 • siälikit ST 388.
 • skäleket Su 78.
 • skälighit VKR 17.
 • skäligit SO 156),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back