Skiälning

Old Swedish Dictionary - skiälning

Meaning of Old Swedish word "skiälning" (or skiælning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiälning (skiælning)
söndring, oeinighet tvist. all annor ärinde oc articla, skälning (motsv. ställe i BtRK 97: skälling) oc twedracht, som nw war vpstanden oc skeet Rydberg Tr 3: 149 (1435, samtida avskr.). ib 151 (d :o).. .. for fulmäktogha skedhismän wm all skälning oc twedrakt ib 161 (1436, samtida avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skiälning may have also been written as skiælning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skälning )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛅᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back