Skikkan

Old Swedish Dictionary - skikkan

Meaning of Old Swedish word "skikkan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skikkan Old Swedish word can mean:

skikkan
1) ställning, plats. " jak saa lankt borto fra mik manga hälgha manna skipilse, oc thera skikkan var mykit omskiptelikin, somlika saa jak mykit näMBre, oc somlika lankt fiärre standande" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179.
skikkan
2) ställning, stånd, värdighet. huru hon (Jungfru Maria) i allom hedher oc äro owergaar alla hälga ängla oc manna marghfalla skikkan oc skipilse Bergström. 1868--70.">Su 138.
skikkan
3) ordning, ordningsföljd. " tha thymen kom at äptir jomfrwna tall oc skickan hester. .. bordhe jnga til konungen" MB 2: 183.
skikkan
4) ordning, anordning, inrättning, beskaffenhet. at thu eygh diäfrlika ranzaka älla dööm ofwir therra thinga skipan älla skikkan som eygh liggia til thin Ber 275. tha thu werldenna skikkan. .. tilfrestar begripa mz thinom wilia, äller thino sinne Bergström. 1868--70.">Su 149. " pinanna skikkan äller mattan" LfK 116. klokkor. . hwilkra skikkan wari j abbatisse oc confessoris walde Bir 5: 19.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚴᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back