Skikkelika

Old Swedish Dictionary - skikkelika

Meaning of Old Swedish word "skikkelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skikkelika
1) på vederbörligt sätt, riktigt. hwar kärlekin framgiwthir sik skikkeligha (ordinatius), til sin gudh ok jämcristin SpV 155. " ther sattes the alla hwar epter annan skickeliga som han war bördog oc myndog tiill" Troj 81. 2) konstfärdigt, skickligt; omsorgsfullt. aldhra skikkelikasta mz fulkomlighom skälom satthe thu före sagdha figuras SpV 351. " hwggis trä oc riis oc läggis skikkelika som en mwr" PMSkr 131. " alth skal göras j härenom skikkelika, oc oförsymelika" ib 138. the hambrana sätyas wäl dywpth j jordena oc skikkelika ib 309. ib 324, 350. " j mwr wäggen wtan till war sath manga handa stena hwar mz syn leeth saa skickelige oc lämpelige ath the thz sago for wndrade siig ther oppa" Troj 37. - Jfr oskikkelika (äv. Sdw 2: 177).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • skickelighe Troj 81.
  • skikkeligha SpV 155.
  • skickelige Troj 37.
  • skikkelikasta SpV 351 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚴᚴᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back