Skikkeliker

Old Swedish Dictionary - skikkeliker

Meaning of Old Swedish word "skikkeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skikkeliker
1) ordentlig, i ordning. Jfr Sdw 2: 1296. - i vederbörlig lordning, lämplig, tjänlig. koper malmen. .. leggis sidan på skickeligen wedh PMskr 626 (avskr.). j ryngmwrens kringang war torn wid torn. .. som j skikkeligen högd offwersyntes ryngmwrena Troj 37. 2) i sin vandel lordentlig, hederlig. Se Sdw 2: 1296. - hederlig, förnäm. ädela qwinnor. .. som fore skwlle rydha j thz skyckeliga hooff Troj 69. 3) konstfärdig, konstfull. jnnan tiill j staden war otalegen palacia oc hws mz alla wänasta bigning oc skikkeligen opsätning Troj 37. - Jfr oskikkeliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ligen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚴᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back