Skil

Old Swedish Dictionary - skil

Meaning of Old Swedish word "skil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skil Old Swedish word can mean:

skil
L.
skil
1) urskilning; förstånd. herra gafuian swarar tha mz skil Iv 5071.
skil
2) besked, kunskap, klarhet. - mädh rättan skil, tydligt, bestämdt. iak veet thz väl mz rättan skil Iv 1300. ib 4257. " sighin thz mik mz rättan skil" ib 1438. ib 5456. - noga, grundligt. thänker thz mz rattan (för rättan) skil Iv 2487.
skil
3) skäl, orsak. " - mädh rättan skil, af rättmätig orsak, med rätta, enligt hvad rätt är. iak vilde gärna minne syster radha hon lote mik än vara mz nadha äpter min fadher mz rättan skil" Iv 3705. " hafuer hon mist mz rättan skil fins (för sins) fadhers arff" ib 4750. - Jfr skiäl, m.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back