Skilgardher

Old Swedish Dictionary - skilgardher

Meaning of Old Swedish word "skilgardher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skilgardher
gärdsgård som åtskiljer el. utgör gräns mellan två byars mark.. .. fforstha raaen widh skilgarden mellan hagstala aaker och forsby Svartb 426 (1447).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛚᚵᛆᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back