Skilgardher

Old Swedish Dictionary - skilgardher

Meaning of Old Swedish word "skilgardher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skilgardher
gärdsgård som åtskiljer el. utgör gräns mellan (två byars mark). att leggia een skillgårdh emillan stoorby och toiffwala by BtFH 1: 89 (1467, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛚᚵᛆᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back