Skimbel

Old Swedish Dictionary - skimbel

Meaning of Old Swedish word "skimbel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skimbel
skymmel, synfördunkling; hinna el. " fjäll för ögonen, starr. nw wardher ysaac aldrugher oc gaar skiMBel (Cod. B skin 547) a hans öghon (caligaverant oculi ejus)" MB 1: 212. " for nyffangit skiMBil pa ögon" LB 2: 65. " for skil aa öga" ib 55. " for skiMBil ib. thz taker skiMBil aff ögon" ib. " gör hon (ɔ: rwta) klar ögon ok driffuir bort alt skiMBil aff them (oculos caligine curat)" ib 3: 66. ib 118, 158, 161, 162, 5: 80, 81, 8: 50, 10: 7. " än skyMByl är ower ögom draghin" ib 5: 82. " tha forgaar skiMByl ib. - bildl. thetta liusit kunno the ey see som hafwa höghfärdhina skyMBil (aLBuginem)" Bir 1: 304. - Jfr skumel.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skimbil LB 2: 55, 65, 3: 66, 118, 158, 161, 162, 5: 81.
  • skimbijl ib 80.
  • skimbyl ib 82.
  • skymbil Bir 1: 304 ; LB 5: 80.
  • skymbyl ib 82),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛘᛒᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back