Skina

Old Swedish Dictionary - skina

Meaning of Old Swedish word "skina" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skina Old Swedish word can mean:

skina
1) skina, lysa, STråla. solin skiin a nokro thrä STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 84. är aktande. .. huadh solen skin mote eller medh töm mannom STridha willa Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92). " vm solen skin mote töm i tera öghon" ib. " tha han (månen) skiin" MB 1: 124. " han sa vcarn härra skina som sol" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 100. signaþ sool ihesus chriSTus skeen ginum hänna lif ib 10. lönen skinu lius som STiärnor ib 13. " Aldar himirikis skari. .. com vm kring liket: sua skinande at þe iuffru som liket þuaþo: kiändo liket mäþ handom ok gato eigh seet mäþ öghom" ib 14. " sua längge sken liusit" ib. " kom lius af hinnom. ok sken vmkring han sol sol" ib 142. " skinande liws" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 215. " fik. .. see STörSTa delin aff gudz likama skina mz vndarliko liuse" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 19. " ath han (ɔ: gud) loth saa ondhan dagh öffuer mik skina" Allius. 1850--54.">Di 219. " tha waro faarhirdha i thz sama häredh som waktadho sit fä om the sama nättena tha sken gudz byrdh owir Alla wägha. swa at the räddos ther widh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 33.
skina
2) skina, glänsa, blänka. skinande (canAllius. 1850--54.">Dida) sky STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 13. " skinande gul" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 61. hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLöör aff ädhla STena full, aff gröne färgho skino the Fl 301. " thera skiölla loto the ther skina ouer Alt thz land ok hielma sina" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 135. " som rödha hafwith pläghar skina" Al 6570. " tändrina skinu hwita (nitentes Albi)" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 136. " saa hon ena människio swa som smordha mz oleo ok skinande mz myky skin" ib 205.
skina
3) skina, glänsa, lysa, STråla. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bildl. (them) fyra sände sanctus bartholomeus. .. som Alla skina liusum iärteknum STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 216. " thesse blomSTrin äru Alle vtwAlde män. .. hulke som waro plantade j wärlAllius. 1850--54.">Dinna yrtagardh oc skinu mz mangfAllom dygdom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 179. kännir. .. renleBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSins skinande fäghrind Bo 116.
skina
4) synas, blifVa uppenbar el. bekant. sken hans kömd vm Alt rike mz kännedom ok iartignom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 186. - visa sig, framträda, uppenbara sig. vmfägna fatikdomen. .. hulkin ther swa liuslika skeen i Varom herra Bo 126. ib 21, 233, 242. ther skeen hans kerlekir oc fadhirlika hiärta ST 244. Va 46. - visa sig, gifVa sig till känna, Vara STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLar. gudz närwarilse Allom vppenbarliga skinande (apparente omnipotente Domino) MB 2: 288. - synas, visa sig, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKas. thu skiin annar än thu äST Al 6583. " a thit anlite läter thu skina thz thu pläghar hAlda faSTo thina" ib 6582. - synas, visa sig, Vara tydlig. the frwan. .. gik mz en son. .. thz skeen fore Allo folke faST Al 287. " thz skiin wtan hwar innan krySTir" GO 428. " her skiin oppenbarlika, at Aldrigh nakor cloSTer människa. .. maa. . siälffwer haffua. .. nakot eighit" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 4. - lata skina, eg. låta synas, göra uppenbar; intrans. blifVa uppenbar thz skAl än wäl lata skina tha i them (gudarne) mäST thörffwin widher Al 6837.
skina
5) synas, se ut. kom en drake skeen ful gröön Al 274. " then gudh skeen honum mykith prwdh" ib 2153.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiin Bo 21, 126, 233 ; Bil 84 ; MB 1: 124 ; Al 6583 ; GO 428; LfK 4.
  • skeen Bu 10 ; Bo 126 ; ST 244 ; Al 274, 287, 2153.
  • skinu Bu 13 ; Bir 1: 179, 3: 136.
  • skino Fl 301),
  • skina upa. - lata skina upa, låta förstå. han loth tha ther skina vppa at han ville fra riketh ga RK 2: s. 349. Jfr lata paskina under paskina.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back