Skinaktogher

Old Swedish Dictionary - skinaktogher

Meaning of Old Swedish word "skinaktogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skinaktogher
skinande, glänsande. SpV 449. " thett är skinachtigtt ther man kan spegla lsigh innan" PMSkr 609 (avsr.). xx trappa steg aff klarom skenaktogom stenom Troj 40. " hennes sniöhwita ännes släthet oc skenaktoga tynningar ther gyllene lokkana waro offwrlagde" ib 62.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • skenaktoger.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back