Skinbarlika

Old Swedish Dictionary - skinbarlika

Meaning of Old Swedish word "skinbarlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skinbarlika
tydligt, uppenbart. calmarna dagtingen, hwilka wij finna nu skinbarlika brytas BtRK 133 (1429). marsken takkade gudh innirlig at han haþ honum sa skinbarlig RK 2: 5677.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -lig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᛒᛆᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back