Skinvara

Old Swedish Dictionary - skinvara

Meaning of Old Swedish word "skinvara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skinvara
pelsvara. " graskin hermelin oc maardha oc all skinwara som nagat warda" RK 1: (Ny början af Gamla Kr.) s. 163. " bäffuer oc annen skinwarur" FM 462 (1510).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚿᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back