Skiolder

Old Swedish Dictionary - skiolder

Meaning of Old Swedish word "skiolder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiolder Old Swedish word can mean:

skiolder
1) sköld (ss skyddsvapen). eg. och bildl. giwer jak. .. lassa. .. miit STäkeswerd ok myn skiol Berga kloSTer. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.">NMU 1: 110 (1434). STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 206 (1465). " skattade hinrik biörson oc esbiörn skanungh een iärnhat een sköl" ib 208 (1465). ib 211 (1465) , 257 (1467). the skattade. .. thwa skölla och thwa kreffwittor ib 2: 233 (1484). STeckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]">Arnell Brask Biᴵ 32. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 124. " boghan oc sköllen kan han ey j sändher regera oc halla" ib 130. SToria Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.">Troj 28. - föra avoghan skiold, uppträda som fiende.. .. nödhgoms wi warn räät etper koma ower them oc thörra gods bathen medh brand oc roff, som widher them ther awoghen skiold föra amote thörra rätta herra Berg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 2: 344 (1365). the hade härgiath sith egith folSTirlandh och förth aghogan skiöl moth sin rätta konungh STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 333 (1470).
skiolder
2) heraldisk sköld; adlig sköld. Jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 556 ff. tre bla roser oc STilkerna gröna vti eth huit field i skölden Schlegel o. Klingspor 181 (1483). vnne wy them och STadhfeSTe schyold oc hielm Bergius Nytt förråd 191 (1431). jak haffwer medh gudz hiälp jntil thenne dagh föörth y myn skiol iii sio lbladh ärligha ok som en räth kriSThen riddare SToria. 1816 ff.">HSH 18: 32 (1495). thy henne dandemans jncigle war medh en engel medh wtflechte wynga och hölt en skyll knään medh bade sine hedner och j samma skiöll var sama merkie STb 4: 132 (1506).
skiolder
3) platta el. lmedaljong i form av en sköld. eth halsbandh aff gwl, j hwilko som hängde en skiöller Mecht 72. " et STorth forgylth silffkar medh. .. iij (3) oforgylta skiolla nedhen pa karidh HiST Tidskr 1943 s. 23 (1470, samtida avskr.) 4) ss topografisk beteckning. Jfr K. G. Ljunggren, Namn och bygd 31: 150 ff. een skog, som hether skälffbo skioll" VKJ 50. - Jfr fläkkia-, gul-, här-, vapn-skiolder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiöller Mecht 72.
  • skioll VKJ 50. ack. skiold Ryberg Tr 2: 344 (1365). schyold Bergius Nytt förråd 191 (1431). skiöld Lagerbring Saml 3: 216 (1483).
  • skiol NMU 1: l110 (1434); HSH 18: 32 (1495).
  • skiöl ATb 1: 333 (1470). skiöll STb 4: 132 (1506). sköl ib 206, 208, 211 (1465). skyll STb 4: 132 (1506). med art. skiölden Schegel o. Klingspor 181 (1483). skiollen Arnell Brask Biᴵ 32. sköllen PMSkr 130.
  • med art. sköllenom PMskr 124. pl. sköllar Troj 28.
  • skiolla Hist. Tidskr. 1943 s. 23 (1470, samtida avskr.). skölla Atb 1: 257 (1467), 2: 233 (1484). Se Sdw 2: 1297),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚮᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bergius Nytt förråd
Nytt förråd af äldre och nyare handlingar rörande nordiska historien. Utg. af B. Bergius. 1753.
Schlegel o. Klingspor
B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor. 1875.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back