Skipare

Old Swedish Dictionary - skipare

Meaning of Old Swedish word "skipare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipare Old Swedish word can mean:

skipare
L. "
skipare
1) sjöfarande, sjöman. en godh skippare är widh trösth MD (S) 290 (möjl. att föra till 2).
skipare
2) skeppare, kapten, den som eger och förer ett fartyg. ther kom en skiper aff lybeke thaa som heth skipper gwtan RK 2: 8344-5.. skipparen anders olufson FH 5: 135 (1489). skepper tothe FM 286 (1506). " skepparen aff then luBSke jackt" ib 534 (1511). " fra en skipara röffuaden ther hwat han redast hade när" RK 2: 6528. ib 6530. Lg 3: 684, 694. BSH 5: 154 (1507). " wjl nokor byggia skep j kompanskap tha skal thän skeparen wnderwisa hwaryom kompanenom hwrw storth, breth, langth, oc dywpth han aktar thz skepith göra" PM XI. ib XII ; XIII, XIV, XV, XVI. hwar en styeman oc skipare MB 2: 361 (möjl. att föra till 1). Jfr skiphärra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skepare Lg 3: 684, 694 ;
  • -en PM XI, XII.
  • skepere: -en BSH 5: 154 (1507).
  • skippare MD (S) 290 ; -en FH 5: 135 (1489). " skippere L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back