Skipare

Old Swedish Dictionary - skipare

Meaning of Old Swedish word "skipare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipare
skeppare, kapten, skeppsförare, den som äger och för ett fartyg. Jfr I. Modéer, STud. i Nord. Fil. 39 s. 40 ff. hwat skippar (quis nauta) wil vthkaSTa sina rikedoma j hamffnena, huilka han mz fridh, oc STora ärffwodhe haffdhe fört offwer sion Mecht 324. " hanis brwns skippare och hans STyreman STb 1: 69 (1476). skiper nies" KTb 96 (1478). STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 3, 4, 5 o. s. v. Jfr skipshärra.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skepare ATb 1: 187 (1463)
  • -emo ib 107 (1477). skipar HLG 1: 69 (1457); ATb 2: 130 (1479). skypar HLG 1: 69 (1465). skepar ATb 3: 132 (1502).
  • skiper KTb 96 (1478).
  • skippar Mecht 324.
  • skipper KTb 126 (1470). schipper HLG 1: 136 (1496). skeper ib 130 (1488) ),
  • *skipara lön
  • *skiparaskap
  • skypperschap )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back