Skipbyggiare

Old Swedish Dictionary - skipbyggiare

Meaning of Old Swedish word "skipbyggiare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipbyggiare
ss tillnamn. Skotteb 13 (1460-61). STb 2: 289 (1488).
Alternative forms or notes:
  • skypböggere ib 2: 289 (1488).
  • skeppbygger Stock Skb 248 (1525-26). skipbyger sysselsatt med skeppsbyggnad. Stock Skb 58 (151718). giffwer nokor batzman segh wth för en skipbyggiara PMSkr 39. ib 111.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛒᛦᚵᚵᛁᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back