Skipilse

Old Swedish Dictionary - skipilse

Meaning of Old Swedish word "skipilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipilse Old Swedish word can mean:

skipilse
vanl. pl. samt f. L.
skipilse
3) ställning, belägenhet, tillstånd. " j the vndhirika skypilse, ther han (ɔ Jesus) war wordin j mandomenom" MP 5: 144. 5) förhållande, sätt att förhålla sig. fäMPte är männiksiona eghin skepilse oc bestandan. hwadh hon gaar om daghin i dighomen. (ɔ: dygdhomen) oc i thera öfning ällir i thera wanskilsom SkrtUppb 423. 6) beskaffenhet, daning, natur. annar hafsins naturligin skipilsse är thät ath thär är mykin grymhet ok mykit hat millan fiska ok annnor[r] ceratur som thär födas MP 4: 121. GUdh lati tha röras al lhymil tekin, aff synom rätta skypilsom ok dygdh, som the ther til haffua haffth ib 5: 13. Jfr skipnilse. 7) utseende, gestalt, skepnad, skepelse. liniamentum ti skipilse oc lignilse GU C 20 (hand 2) s. l88. GUdh. .. som. .. tik skapade epter sik siälffuom tha thu alsinkte skipelsse eller forma lhfde MP 4: 70. - något inrättat el. skapat, skapelse. ingen skapat tingh. .. kunno bliffua bestandin j sik mädh sinne skipilsse natur vtan täs hälga anda dygd ok vppe hälde MP 4: 74. här aff frögdhas hymerikis konungx gardher, glädhis oc all wärldennas skipilse (mundi lectur machina) JM 127. GUdz dygdelike högre handh, som styre wärldennas trefalle skippilse (trinam regenti machinam) ib 148. 12) anordning, ordning, inrättning. ordo. .. skepilse eller skykilse ok vixzl GU C 20 s. 389. " wardh thu gee[n]stan fructsam ower all lnaturleghen skipelse ok lopp" SkrtUppb 361. 13) ordning, lag. tha skulle han. .. närmast wara. .. fornemde prebendam oc altare äga styra, rada oc medh tilbörlige tienst besitia äpter kyrkennes skyppelse som tilbör HLG 1: 116 (1475). Jfr fore-, van- (Sdw 2: 917 f.), vidh- (äv. Sdw 2: 965), väl- (äv. Sdw 2: 1035), värulds-skipelse (Sdw 2: 1064).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skipelse SkrtUppb 361.
  • skipelsse MP 4: 70, 74.
  • skyupilse ib 5: 144 ;
  • -ilsom ib 13.
  • skippilse JMÖ 148. skyppelse HLG 1: 116 (1475). skepilse SkrtUppb 423 ; GU C 20 s. 389),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back