Skipilse

Old Swedish Dictionary - skipilse

Meaning of Old Swedish word "skipilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipilse Old Swedish word can mean:

skipilse
L.
skipilse
1) STällning, ordning. tha thu hafdhe skodhat STiärnonnar skipilse Gr 262. BergSTröm. 1868--70.">Su 385.
skipilse
2) STällning, STånd. " hwariä handa skipilse han hältz se" SD 5: 567 (1346). " ängen man. se hwat manne. äller hwat skipilsi han hälzt är" ib 606 (1346). " hwar en af hwat STadhga älla skipilse han är" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 322. " sagþe sik lata nöghia at þöm syslom ok skiplsom (för skipilsom). han förra hafþe" Lg.">Bu 28.
skipilse
3) STällning, belägenhet, tillSTånd. han spurdhe sin priorem hwat hanum syntis wm hans skipilse STenianus. Se Lg.">Bil 257. see han i them skipilsomen Bo 52. ib 34. " thänk. .. i hwat skipilsom VarFrw Var tha STad" ib 169. spöiria aat piltzsins skipilsom (conditioniLg.">Bus) ib 2. " vm the döö j tholkom skipilsom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 54. " vm the döö. .. j tholike skipilse som the nw äru skipadhe" ib 1: 151. " thry manna skipilse (STatus) äru j wärldinne eet är thera skipilse hulke som fAlla j synd. ok atir opSTa annantidh. .. annar är thera skipilse hulke som gerna lifdhin äwärdhelika at the mattin äwärdhelika synda. .. thridhia skipilse är thera hulke som meer rädhas at synda mot mik. .. än the rädhas af nakre pino" ib 109. - tillSTånd, författning. vm thet (ɔ: rike ok landskap) skAl wara i godhom skipilsom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 56 (141, 62). - tillSTånd, sinnesförfattning. Vardh han swa som smältande i sik siälfwom. ok i andelikom skipilsom (in ecaSTasi positus) mz otAllike glädhi fiol han hänne til fota BergSTröm. 1868--70.">Su 391. - förhållande, tillVarelsesätt. äpte thäsBergSTröm. 1868--70.">Sum trym mansins skipilsom räknas thrigia handa manna lifnadhär STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). - förhållande, förhållanden, omSTändigheter. the tingh, som Aldra oppinbarlikaSTa äru j naturlikom skipilsom BergSTröm. 1868--70.">Su 271. " iak vil höra idher skipilse Alla" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 3720. ey hungir älla thörST älla nokra licammans skipilse kändo the. .. hetir somar älla kAldir vintir STorm rägn snio älla haghl oc All vädhersins skipilse matto thöm ey trötta STenianus. Se Lg.">Bil 878. - förmögenhetsförhållanden, omSTändigheter. hänna Aldir ok skipilse (ætas et opes) krafdho hona til andra gipto STenianus. Se Lg.">Bil 109.
skipilse
4) förhållanden, hänseenden, afseenden, STycken. hwar fadher födher sin son til likama, om All the skipilse, ther mantz natwra fylia MB 1: 115. " the nappane ellir karin waro swa liik a SToorlek oc widhlek och j Allom skipilsom at hwa thz ena saa han sagh oc thz andra" ST 452. - afseende, hänseende, hänsyn? han sigher. .. i thera skipilse (med afseende på dem?) MB 1: 112.
skipilse
5) förhållande, sätt att förhålla sig. skylla sik the glädhi mz ens tima skipilse MB 1: 347. - (?) hon ma. .. nakor the skipilse finna aff mik at iak swa länge hafuer Varith mz (thik) Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 1009.
skipilse
6) beskaffenhet, daning, natur. swa är. .. All skipilse waar Al 7150. hafdhe han. .. giort. .. Alla ärlika hwar äpter sino skipilse MB 1: 101. " fa. .. misiämpna skipilse ib. tha wardher ny himil oc ny iordh thz är at sighia, mz ärlikare skipilse, än the äre nw" ib 172. " hwart thing rördhe sik äpter natwrlike skipilse" ib 100. " är mannen äpte sin naturlik skipelse skapader mit mällen ängla ok wärilzlik diur" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (5, 3). ib 4 (7, 4), 4 (8, 5), 5 (9, 5), 7 (17, 8), 8 (18, 8), 14 (32, 15), 51 (129, 55). huar som plägha mera dryka än hans naturlik skipilse torua til likamens uppehäldes ib 43 (112, 47). tå fulkomnas huat uitna i sin naturlik skipilse (secundum naturam), tå huatna gör sina syslo ib 54 (138, 59). hwilka sik wndherSTodho om dywrannas natwrliken skepilse Lg 3: 156. " bliffw the (djuren) äpther sinne natwrlike skipilse soffwandhes ib. äptir thy som likamans skipilse (dispositio) hawir sik" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. " andre äru STarkare aff natur oc skipilsom andre Vanmaktoghare" ib 2: 49. " sySTra som lidha sin naturlika krankdom, som the pläga haffua äpther sinom skipilsom" ib 5: 43. " han wardr tunger ok oluSTughr ok ofannoghr til Al likamlik skipilse (hela kroppens beskaffenhet; motsv. STälle Fragm. 12 har: til Alth likamlighit skipilse)" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 53 (135, 57). äpte hans (menniskans) manlikom skipilBergSTröm. 1868--70.">Sum, swaBergSTröm. 1868--70.">Sum han är nåkot um sik til sin eghin manlik skipilse ib 13 (30, 14). han hawer nokor skipelse medh södhom ib. han hafuer nåkor skipelse medh änglom ib. " dyghd är godh ok faghr skipilse (quAlitas) i manzens hugh ok wilia" ib 18 (46, 19). ib 17 (44, 18). godh åthäue Almoghans är faghr ok rättfärdogh skipilse i sidhom thera ib 50 (127, 54). " iak vil tee thik thera sidhi ok skipilse" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 357. " eghins vilia vrang skipilse" ib 2: 289. tholik STykke oc annor mang. .. som os är til skipilse giffwith Al 7181. " nw thykis thu hawa andra skipilse" Lg 550 ; " jFr 7. som scriffwadho Aldra wärldinna skipte oc skipilse" MB 1: 125.
skipilse
7) utseende, geSTAlt, skepnad, skepelse. fik siälin genSTan annan Aldra vänaSTan hy oc fägharSTa skipilse Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179. " Vardh han vppa funnin i sinom skipilsom swa som ängil" Gr 325. " man STorlica höuiskir j asyn oc skipilsom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 21. " en STor iätte j Gräseligin skipilsse" Va 39. " aff hans skipilsse kan iach ey mere sighiä" ib 40.
skipilse
8) omfattning? i tässa wärldz widha skipilse (latitudine spatiosa) BergSTröm. 1868--70.">Su 43.
skipilse
9) inrättande, inSTiftelse. " hans värdoghaSTa häLgha licamma sacramenti skipilse (inSTitutio)" Bo 1070. 10) anordning, beSTyrande. j tokin lagh mz ängla skipilse (dispositionem) MB 1: 445. - STyrelse, beSTyrande, skickelse. gaff han gerna sin godhuilia vnder guz skipilse STenianus. Se Lg.">Bil 772. " meer war thz aff gudz skipilse än aff idhro radhe" MB 1: 250. ib 51. 11) STyrelse, förvAltning. skAl thet (ɔ: rike ok landskap) haua godh skipilse STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 56 (141, 62). - STyrelse, herravälde. ower diwr oc fughla oc fiska hafdhe han (menniskan) särdelis skipilse MB 1: 100. 12) anordning, ordning, inrättning. ma ängin omskipta the skipilse, som nw är mz hiMBla gang MB 1: 99. mote thöm godha skipilsom, gaMBle witre män haua STat ok skipat til gudhz hedher ok Fridhsämio manna STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 50 (127, 54). " i huilko lande äry äru thön skipilse, thär warder folkit fatökt" ib 65 (161, 72). at thr se tylik skipilse å Almanna wäghom ib (162, 72). thz är rettr gudz doMBer ok naturAlik skipilse, at huilkin kununger. .. ey achta gudh. .. han skils gärnt medh blygd. .. vidh sin wAld ib 15 (35, 16). äpti naturlikum skipilBergSTröm. 1868--70.">Sum then kununger the (för ther) hauer kununglikt wAld medh ärfda rådh. .. han hafuer thes mera kärleek til Almogha ib 10 (24, 11). thet är mot naturlik skipilse (requgnat ordini naturAli), at man tAla mykit widh sin mat ib 54 (138, 59). ib 55 (139, 59). Al the häLgho kirkio skipilse oc STadhga Bo 8. " wardhir thz. .. äpitr naturinna skipilsom" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. " thera godho skipilse (dispositiones) ok prydhilse äru Bort Borin aff mit mönSTir til baSTenianus. Se Lg.">Biloniam" ib 3: 363. 13) ordning, lag, ordnadt och beSTämdt sätt att gå till väga. sculu sySTre oc brödhir hafua thessin skipilsin j thera thySTo VKR 15. " skälikhetin STir hwarre enne dygdh skipilse (ordinem). skipilsin gifwir hänne mattona ok fäghrindina" Bo 140. " thässin Vari skipilsin at människian idhne sik förST oc äruodhe i bönom. oc STudere i the häLgho script. oc androm godhgärningom. .. aat thy andro skAl hon hwilas i contemplacione" ib 143. " hwat creature hAllir ey sin skipilse vtan mannin" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 76. 14) ordning, klass, afdelning. hwart eet diwr STar ok blifwir j sino köni ok skipilse STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 45. - pl. iak skipadhe them at the skuldo STa for mik swa som i siw skinilsom älla trappom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 163. manga handa gudz häLghra manna skipilse ib 3: 236. thry manna kön oc skipilse Varo j israels folke ib 450. thesse fäm husanna inbyggiara äru fäm manna skipilse ok STadhghe (STatus) j wärldinne ib 1: 224. ST 208. Ber 143. " xl tusandh STridz män deladhe oc skikkade j sina spedzer oc skipilse" MB 2: 11. - JFr foreskipilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -else KS 2 (5, 3), 4 (7, 4), 4 (8, 5), 5 (9, 5), 13 (30, 14).
  • skepilse Lg 3: 156),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back