Skipman

Old Swedish Dictionary - skipman

Meaning of Old Swedish word "skipman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skipman Old Swedish word can mean:

skipman
L.
skipman
1) sjöman, man tillhörande ett fartygs besättning. wildo skiPMännene wtfly (nautis quarentibus fugere) aff skipeno KL 174. " sigh skiPMannomen at the lätin sköt (stryka) säghlin" Lg.">Bil 251. skiPMän (nautæ) j sio nödh kalladho nicholaum. .. sik til hiälpa ib 575. ib 253, 268. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 312. Lgren. 1866.">Ber 159. Lg 3: 724. BtRK 339 (1487, orig.). PM 13. han. .. frälste sina skiPMän (d. v. s. sjömännen på det fartyg hvarpå han befann sig) fra skipbruti Lg.">Bil 750.
skipman
2) skeppare. Lg 3: 684.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skep- Lg 3: 684, 724 ; PM 13 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back