Skiptilse

Old Swedish Dictionary - skiptilse

Meaning of Old Swedish word "skiptilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiptilse Old Swedish word can mean:

skiptilse
1) delning, fördelning. aff landzens skifftilse MB 2: 40.
skiptilse
2) skifte, byte; det som lemnas i byte, det som förvärfvas genom byte. til skiptilsins opfuldnat SD NS 1: 36 (1401).
skiptilse
3) skifte, oMByte. " ligger gillesbrodher sywker tha skal allermannen nempna ther bröder skiptilse (för til skiptilse?) til ath öffuer honom vaka (d. v. s. förordna gillesbröder att skiftevis vaka öfver honom)" SGG 131.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skifftilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᛕᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back