Skira

Old Swedish Dictionary - skira

Meaning of Old Swedish word "skira" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skira Old Swedish word can mean:

skira
L.
skira
1) skära, rena (från det som enligt den Mosaiska el. kanoniska lagen är oheligt el. besmitteligt). thz är wars herra budhordh, at gull oc silff. .. oc alt thz som eld ma thola aff idhro rowe, thz skal skiras (purgabitur) mz lugha oc alt thz ey ma thola eldin, thz skal skiras mz watn MB 1: 421. " thz som en tima är wäl skiirt, thz thörff ey widh mera skyras" ib 502. " skulle han skira sik mz offer" ib. " andelik orenlik thing forma ängeledh skiras mz likamlike skirsl ib. at preste. .. skullo wighias oc skiras mz likamliksom skirslom oc offre" ib. " thz thing som annath skal skira, thz skal wara wärdhoghare än thz som skiras skal" ib. " ey ma nakath orent thing skira annath ib. "ib 501. - rena (från synd). lät sik döpa. .. ok af syndom skyra (ändradt från skära) Bil 83. " han (Kristus) lät sik siälfuan döpa. ey ther til at han lät sik skira (ändradt från skära) af syndom ib. "
skira
2) (med ed el. gudsdom) bevisa vara oskyldig, bevisa (en anklagad persons) oskuld, fria. i thera kono offre, som sik skullo skira aff thässkyns wiite, som bonde wiiter sina kono om hoor MB 1: 480. " mz thäskyns thing skulle hon skira sik til godha fräygdh ib. Jfr oskira, samt skära. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiira.
  • skyra.
  • -o ib 508.
  • -dher) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back