Skira

Old Swedish Dictionary - skira

Meaning of Old Swedish word "skira" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skira Old Swedish word can mean:

skira
L.
skira
1) skära, rena (från det som enligt den Mosaiska el. kanoniska lagen är oheligt el. besmitteligt). thz är wars herra budhordh, at gull oc silff . . . oc alt thz som eld ma thola aff idhro rowe, thz skal skiras (purgabitur) mz lugha oc alt thz ey ma thola eldin, thz skal skiras mz watn MB 1: 421 . " thz som en tima är wäl skiirt, thz thörff ey widh mera skyras " ib 502 . " skulle han skira sik mz offer " ib. " andelik orenlik thing forma ängeledh skiras mz likamlike skirsl ib. at preste . . . skullo wighias oc skiras mz likamliksom skirslom oc offre " ib. " thz thing som annath skal skira, thz skal wara wärdhoghare än thz som skiras skal " ib. " ey ma nakath orent thing skira annath ib. " ib 501 . - rena (från synd). lät sik döpa . . . ok af syndom skyra (ändradt från skära) Bil 83 . " han (Kristus) lät sik siälfuan döpa. ey ther til at han lät sik skira (ändradt från skära) af syndom ib. "
skira
2) (med ed el. gudsdom) bevisa vara oskyldig, bevisa (en anklagad persons) oskuld, fria. i thera kono offre, som sik skullo skira aff thässkyns wiite, som bonde wiiter sina kono om hoor MB 1: 480 . " mz thäskyns thing skulle hon skira sik til godha fräygdh ib. Jfr oskira, samt skära. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skiira .
  • skyra .
  • -o ib 508 .
  • -dher ) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back