Skirmber

Old Swedish Dictionary - skirmber

Meaning of Old Swedish word "skirmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skirmber
skärm, skans. " byscop kätel oc bönderna alla monde tha käplingh skirm oc malm beehalla" RK 3: 968. " the aatherliffua skirm och wäria thera" ib 1023. " the bygde ther bade skirma (RK 2: 1363 skärma) ok skrafvo" RK i Scrpt. rer. svec. I. II 71. han satte sina skirma (RK 2: 1107 skraga) hart före then broo ib 69. Jfr skärmber.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back