Skirsl

Old Swedish Dictionary - skirsl

Meaning of Old Swedish word "skirsl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skirsl Old Swedish word can mean:

skirsl
L.
skirsl
1) rening; handling el. medel hvarigenom rening sker från det som är från religiös synpunkt besmitteligt el. oheligt. första orena thinga skiirsl är watn MB 1: 360. the skirsl som then häLghe ande gaff warefrv, tha hon skulle födha gudz son ib 149. ib 148. " skal prester offra gudhi fore henna (barnaföderskans) skirsl aff syndogho blodhe" ib 361. " andelik orenlik thing forma ängeledh skiras mz likamlike skirsl" ib 502. " än iwda skirsl oc sacrament hafdho nakar skäl" ib 500. " the thing oc skirsler, som höra til gudz dyrkan" ib. " skirsler höra til at gömas fore oren thing" ib 501. " marghskyns skirsle" ib 451. " ey forläto the sidhin eller the skirslir syndinne" ib 441. ib 442. " war en almennelik skirsl allo folkeno skipath oc budhit. .. som war skyrdha skirsl ib 503. war en särdelis skirsl, som hördhe särdelsis prestom til, som waro thera wigxler" ib. " at hans son hafdhe ey tagith kötzsins skyrdh oc skirsl (d. v. s. omskärelsen)" ib 287. ib 504. " cristne män idhna ey the skirsl (ändradt fr. skärsl; näml. omskärelsen)" Lg 82.
skirsl
2) reningsdag, försoningsdag. heter thy annor höghtiidh. .. skirsla dagher (dies expiationum), oc miskunna aminnilse, at gudh giordhe nadher widh them oc skirdhe them MB 1: 498.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiirsl.
  • -ir )
  • skirsla höghtidh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back