Skirsl

Old Swedish Dictionary - skirsl

Meaning of Old Swedish word "skirsl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skirsl Old Swedish word can mean:

skirsl
L.
skirsl
1) rening; handling el. medel hvarigenom rening sker från det som är från religiös synpunkt besmitteligt el. oheligt. första orena thinga skiirsl är watn MB 1: 360 . the skirsl som then häLghe ande gaff warefrv, tha hon skulle födha gudz son ib 149 . ib 148 . " skal prester offra gudhi fore henna (barnaföderskans) skirsl aff syndogho blodhe " ib 361 . " andelik orenlik thing forma ängeledh skiras mz likamlike skirsl " ib 502 . " än iwda skirsl oc sacrament hafdho nakar skäl " ib 500 . " the thing oc skirsler, som höra til gudz dyrkan " ib. " skirsler höra til at gömas fore oren thing " ib 501 . " marghskyns skirsle " ib 451 . " ey forläto the sidhin eller the skirslir syndinne " ib 441 . ib 442 . " war en almennelik skirsl allo folkeno skipath oc budhit . . . som war skyrdha skirsl ib 503. war en särdelis skirsl, som hördhe särdelsis prestom til, som waro thera wigxler " ib. " at hans son hafdhe ey tagith kötzsins skyrdh oc skirsl (d. v. s. omskärelsen) " ib 287 . ib 504 . " cristne män idhna ey the skirsl (ändradt fr. skärsl; näml. omskärelsen) " Lg 82 .
skirsl
2) reningsdag, försoningsdag. heter thy annor höghtiidh . . . skirsla dagher (dies expiationum), oc miskunna aminnilse, at gudh giordhe nadher widh them oc skirdhe them MB 1: 498 .

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiirsl .
  • -ir )
  • skirsla höghtidh ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚱᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back