Skiul

Old Swedish Dictionary - skiul

Meaning of Old Swedish word "skiul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiul
det som höljer, gömmer el. skyddar. 1) omhölje, täckelse, förlåt. eg. och bildl. kroppin som siälina skyl ok farkoSTer är STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 120. " rät scriptamal skula wara nakin ffor vthan skywl medh nokre orsäkth ffore syndhena" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 202. 2) ta, skyddSTak. widher tree sidhor (i inhägnad för påfåglar) byggis kywl STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 260. ib. 3) skjul, skydd. llatebra. .. skyul STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 65. llatibulum. .. skyul oc mörker ib s. 66. 4) gömSTälle, gömsle. archonium nii skyl oc andra tinga haffwor STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 33. 5) mark som erbjuder tillfälle att gömma sig undan, skogsmark, ödemark? i utmark, uppförda skjul, vanl. koll.? thet gywir ak. .. engo wndan taghno, wato eller thörro, skogh ok skywl NMU 1: 66 (1381). ib 71 (1384).. .. een gard i vnardydh sokn. .. i wato oc thorro, i skoghum oc skiwlom SD NS 3: 292 (1418). affhänder iak mik. .. for:de gardh. .. mz hws, jordh, aker, ängh, skogh, skwll, fiskwathen NMU 1: 135 (1472). " wntwiker ha till cloSTher ellir kirkio, skog eller skiul" STb 1: 271 (1480.. .. forwilkorede sigh ey fridh haffue j kirkia eller kloSTer eller nager slot eller herregardar, j skog, skywl eller mark ib 3: 388 (1498). " ath han haffuer tagith mich fra med weldhe skogh och skyl som iach och myne foreldhre haffwe haffth" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 146 (1500). ATb 3: 128 (1502). - i ortnamn. Se SDw 2: 1298. - Jfr hirdha- (SDw 1: 495), rövara-skiul (SDw 2: 295).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skywl.
  • skiwll.
  • skyl )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back