Skiul

Old Swedish Dictionary - skiul

Meaning of Old Swedish word "skiul" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiul Old Swedish word can mean:

skiul
det som höljer, gömmer el. skyDDar.
skiul
1) omhölje, täckelse, förlåt. eg. och Bildl. thz fyunghur litat skyul oc fyrafald KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 489. thz skyulit (velum) som hängde vt for thera hälaghasto mönstre KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 21. var skiulit (velamen) KLemning. 1860. SFSS.">Bort takit KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 147. " the löna sik swa som vndir skiulom" ib 1: 207. " thenna alla syntos haffua som eth skiwl for sith änlite" Su 224. ängelin hawer ekke vtan et skiwl ower sin hugh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 56. " eens mantz hugh hawer änkte skiwl for andrum" ib. " wi. .. seem ey gudhlikt thing vtan vnder tronna skiwle" ib 355. " wardher han (Gud) ewerdhelika vtan all tekn oc skiwll waar renasta födha oc frygdh" ib 310. ib 311, 396, 398.
skiul
2) tak, skyDDstak, baldakin. thit belate skal. .. sätia (för -as) wndi skiul a midio gatu Bil 537. - skjul, portik. thoko the sic et skiul (Sub quadam porticu) til w (aru) som a fast war widh afgudha mönster Bil 266. - skjul, hyDDa. tha the komo fore stallit som är thz skiulit som var herra var föDDir ij KLemning. 1860. SFSS.">Bo 1.
skiul
3) skjul, skyDD. " skyndadho sik vndhir skiwl (latibulum) for rägneno" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 263. " for skiul af (labitulum a) rägn" ib 299.
skiul
4) gömställe, gömsle. " tha lupu alle i skiul (omnibus se occultanibus)" KL 394. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 388. " farin som standa j skiulomen (in latebris)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 207. ib 205. - Bildl. jach (julen) kryper ey for fasto j skiull MD 382. thro krypir j skiwl lib 396. ödnolagh krypa. .. stundom i skiwl RK 1: 3627. - gömställe, kula. t hz diwr som hawir mangh skiul älla KLemning. 1860. SFSS.">Boo (labitula) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 200.
skiul
5) maRK som erbjuder tillfälle att gömma si g undan, skogsmaRK, ödemaRK? i utmaRK uppförda skjul. koll.? kennis iak. .. mik hawa saalt ok oplatet. .. mit goz. .. meth allom tillaghom, innan gaard ok wtan, i wato ok thörro, ii skoghe oc skywle, i quernom ok tomtastadhom SD NS 1: 50 (1401). " jord. .. medh allom tillaghom, som är åker och eng, skogh och skiwl, qwern oc qwernastadh" ib 411 (1405, nyare afskr.). then sama gaardhin. .. mädhri allom tillaaghom, när oc fierren, i waato oc thorro, skogh ok skiul oc thoKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt ib 603 (1406). " thwa attonga jordh. .. meth hws oc jord, ängh ok akir, skogh ok skwll" ib 2: 42 (1408). ib 66 (1408). FH 5: 157 (1491), 227 (1515). DD 1: 128 (1479), 137 (1487), 3: 217 (1483), - Jfr garþa-, grinda-, husa-, liþ-, orna-, skogha-, skyia-, utnösia-, öia-skiul.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiull.
  • skiwll.
  • skyul.
  • skywl FH 5: 157 (1491); -e SD NS 1: 50 (1401). " skywll" ib 2: 42 (1408); FH 5: 227 (1515).
  • skwl DD 1: 18 (1479). skyl se garþa-, grinda-, husa-skiul),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back