Skiut

Old Swedish Dictionary - skiut

Meaning of Old Swedish word "skiut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiut Old Swedish word can mean:

skiut
L.
skiut
1) skjutshäst. " the hörde ath byswenen beddis eenskywt häst aff dauidh kallstok oc han swarade sik inthe skywt hafwa vthan eth hrä gaar vth pa garden iak ville at the varo alle saman vty henne" ATb 1: 327 (1470). ther toka wii niels skyöth en grath och satte for sledhen, och akonskyödh bleff ther igen JTb 95 (1513). ib. ib. Fallen ur JT kunna även föras till 2. 2) sto. laath brenna föl skuut oc hesta som utslaas scola Brasks Cal 266. viɉ mark för en hesth oc xiiii öre for eth skwdh HLG 3: 135 (1529). VKU 73 (1553). - Jfr arbeidis skiut.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skyuth.
  • skywt.
  • skyöth JTb 95 (1513)
  • skiuts färdh (skiwdz-),
  • skiuts häster (skiwtz-),
  • skiuts resa
  • skytz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back