Skiut

Old Swedish Dictionary - skiut

Meaning of Old Swedish word "skiut" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiut Old Swedish word can mean:

skiut
L.
skiut
1) häst som brukas till resandes befordran. skepa konung karl skiwth och fordenskap till hans folch och till hans och theris tingh FH 5: 28 (1465). Jfr arbeidis skiut.
skiut
2) sto. " taker. .. häst eller skyuth annärs mandz" SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). en död hest eller skiwt LB 7: 338. BtFH 1: 227 (1509) , 230 (1509), 232 (1509). De anf. ställena dock möjl. att föra till 1. Jfr lösskiut.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skiuut SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). skyuth),
 • skiuta bref ,
 • skiuta färþ ,
 • skiuts färdh
 • skiwdzfierdh ib 164 (1508). skiwdz fierd ib 187 (1507).
 • skiwdzfierd ib 263 (1508)),
 • skiuts häster
 • skjwss- )
 • skiuts iämkning
 • skiwdz jänckningh )
 • skiuts resa
 • -reysa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back