Skiuta

Old Swedish Dictionary - skiuta

Meaning of Old Swedish word "skiuta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiuta Old Swedish word can mean:

skiuta
L.
skiuta
1) skjuta, sätta i rörelse (utan att lyfta). thaa stegh haghen j färiana och sköt Fran landeth Allius. 1850--54.">Di 241. " Bordhin wordo tha rasKLika skutin (d. v. s. undanskjutna, aflägsnade)" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 888. skjuta, skuffa, fösa. skiuuär ällä skiutär ällä rykkir SR 36. " misfyrmir man Frälsum manne, skiutär ällä skiuuär" ib 54. " han skötz hiit ok thiit" KL 43. ssagh han swa smälica ledhas, skiwtas oc dragas aa gatwne Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 81. ib 87. - skuffa, kasta. lät dacianus georgium sciuta i panno mz uällanda bly (jussit eum in sartaginem plumBo liquefacto projici) Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 494. skötz thu them til jordh mz thins guDDoms maktuge ordh MD 31.
skiuta
2) sträcka. " skiuth oc räk Alla thina limmer" LB 7: 167.
skiuta
3) skjuta, afskjuta, FraMDrifva genom luften. the skulu. .. sik wänia skapt skiuta ok sten kasta Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 58). " haffuer skiwtyth trij skoth" SGG 132. " ther skottes både lodh. skeckther oc pila" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 4797. " thöm skötz Alrig ioth skott till (mot dem sköts el. aflossades icke ett enda skott)" BSH 4: 295 (1501). - skjuta, afskjuta el. aflossa skott. johannes baþ han skiuta ok suenen sköt. entima ok flere sinnom Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 157. " siþan iohannes baþ eigh mer skiuta. þa löste suennen Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bugha strägen" ib. " skulu the idhka skiuta medh armbyrst ok handugha" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 58). skoto andre mz the Bossar flere Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6120. BSH 4: 293 (1501). haffue the. .. eij myget skotid eller skado giorth ib 294 (1501). " skwto the med ingeBorge genom then höge reeceeskärmen ib. - skjuta, rikta skott (efter el. mot.) tha sköt en äpter hindene" Bil 751. skutu mote them oc castadho stena Gr 307. skywther til papekoyna SGG 132. " skot til marsken mz j [1] byssa" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6106. " sidan han aat marsken sköt ib 6571. - skjuta el. rikta skott emot, göra till föremål för skott. kunugen böþ han binda viþ stulpa. ok af fiughur hundraþ riDDara sciutas SOm tel mAls (jussit eum ad stiptiem ligari et a cccc militiBildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus sagittari)" Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 502. " lät sauinianum binda widh stolpa ok skiuta SOm at mAle (jussit eum. .. ligari et sagiratti)" Bil 462. - skjuta, träffa el. fälla med skott. skiuta Allius. 1850--54.">Diur ok fugla Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 157. " aff then byssemäster rodenBorgh honom ville skywit vid stäkeBorg" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6567. " konungen warth scuttin" ib 3: 473. " skuthne waare konungsens män" ib 960. " ther saare äre oc skotne aff eter" Al 9105. " skotyn medh ith handbysSO lod" BSH 4: 294 (1501). " war skoten medh eth lodh i laareth ib 5: 214 (1507). kunugen väne han vara scuten tel döþ" Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 502. " ath skyta en dän i hell" BSH 5: 115 (1506). hadhe när skutit the stora holka i sank Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 290. BSH 5: 58 (1505) , 120 (1506). Grönblad. 1857.">FM 286 (1506). - med två ack. skiwtha the töm fwl mz handhBoga pilor BtBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 345 (1490, orig.). - skjuta, genom skott tillfoga. att läkya saar bade hwggen saar oc skwtten LB 7: 325.
skiuta
4) inskjuta, ingifva. " vm guþ skiuter oss nokat i hugh Framleþis meer willä goyrä" SD 5: 567 (1346). " thän häBildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ande hafdhe thöm thät j hugh skutit" Bil 846. " SOmum sköt han höghfärd j hugh ib 851. äpter thy honom gudh i hugh skiwthir" SD NS 1: 514 (1405). Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1186, 2: 6740. vm þe (ɔ: Allius. 1850--54.">Diäfla) skiwta nakat i iþran hugh KL 189. Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 62. han (Gud) skiutir jdhrugha i manzsins hiärta Bir 2: 50. SOm gud i thera hierta skööt at the loto fara awund ok niidh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3445. " sköt dyfwllin j thera hiärta. .. hwru the matto the häBildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho thre män foBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKoma" Bil 850.
skiuta
5) tillskjuta, bidraga. " her byggia marghe the SOm nywta wilia ok fa the SOm nokoth wilia skiwta ok til idhan skat hiälpa" SD 4: 427 (i not; Fr. början af 1400-tAlet).
skiuta
6) hänskjuta. " huilkit mAl til nämpdenä skötz om swa war giort" DD 3: 19 (1399, nyare afskr.). hulket iak til nämpdena sköt SD NS 1: 277 (1403). ib 419 (1405), 2: 115 (1409), 119 (1409), 125. (1409) o. s. v. witnadhe nempden. .. vm tw marchland jordh i danmaBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa SOkn i waxAlla hered SOm skötz aff waxAlla hered ok in til haglund ib 138 (1409). " skutom wi thet Fran oss oc til laghmantz thingit" ib 162 (1409). til huilkens fuLBordan thennä sämiä tha mästh vart skutin SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 33 (1465). " sculu the (brotten) skiutas til fadhir confesSOrem" VKR 34. " skiwiter iak til gudh mit maAl" Iv 2663. Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1308. " sköt han Alt for pawans ret" ib 8462.
skiuta
7) beropa sig (på). sköt marsken Altid a konungens breff Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7060. " the skuto oppa en hans lantBo" MD (S) 284.
skiuta
1) förflytta sig, draga sig. Fran gudz miscundh skötz tu tegh til rygge MD 31.
skiuta
2) taga sin tillflykt (till), gifva sig (till). at engin sik vndan draghe äller til thera herra fordäghtingan skiwte SD 4: 427 (öfvers. i viAllius. 1850--54.">Dim. Fr. början af 1400-tAlet). ther. .. ey vildo honom (konungen) skatskylloghe wara wtan skwtu sik til Frälse vnder riDDara knapa ok KLäBok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa ib 426 (i not; Fr. början af 1400-tAlet).
skiuta
3) hänvända sig, vända sig, öfverlåta sig el. sin sak. varFrw gik oc thagdhe. ok sköt sik til iohannem Bo 215.
skiuta
4) hänskjuta sig, vädja. haffde sik. .. skuthit til. .. konung erik. .. ok hans radh til rätta SD NS 1. 646 (1407, gammAl afskr.). HSH 20: 211 (1507). " vtan hansigh til radzstuana skyuta kan" SO 79.
skiuta
5) beropa sig (på). sköt sik til brefue SD NS 1: 479 (1405). " jak skiwter mik til them här haffwa warit" PM LXII. " jach skiwter mich tiil then mene man i swerigis riche. .. hwru iach haffuer thient eders herredöma" HSH 20: 32 (1506). BSH 5: 25 (1504). - (?) thee skwto siig paa asBoland BSH 5: 144 (1507). " Alle skiwta the sig op til nyAllius. 1850--54.">Dingh ib. - refl. skiutas, vexla skott (med). skutos mz thom" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9061.
skiuta
1) skuffa undan. MD 65.
skiuta
2) förskjuta, Bortvisa. " aff Allom stadom skötz tu tha Borth" MD 27. - JFr Bort skiuta.
skiuta
1) skjuta ut, stöta ut (fartyg). skutu heþninga vt Al skipen af strandene Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 177. " skuto wt snekkior ok löpande skutör" Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 107.
skiuta
2) genom skott uttaga el. Borttaga. vändes en pil i väþreno ok scöt ut kunugh[s] ögha Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 502. " skiuta sik ut, "
skiuta
1) skjuta sig ut, gå ut (Från land). om fartyg. wtan Alla hiälp sköt bathen sik wt Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 702.
skiuta
2) löpa ut, hafva sitt utlopp. eet vatn wt fore stadhin flöt ther sik wt ij hafuith sköt Fr 1908.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skyuta.
 • skyta BSH 5: 115 (1506).
 • skythä ib 25 (1504).
 • skywter SO 83.
 • skywther SGG 132. skyter L.
 • skööt RK 1: 3445. " skot (kanske skriffel för sköt)" ib 2: 6106.
 • skötz MD 31.
 • skötz ib 27.
 • skösst ib 65.
 • skwto ib 4: 294 (1501), 5: 144 (1507). scutho RK 3: 3821.
 • skoto ib 2: 6120.
 • skotho BSH 5: 120 (1506).
 • skothe ib 4: 294 (1501).
 • skotte: -es RK 3: (sista forts.) 4797.
 • -it ib 290.
 • scuttin RK 3: 473.
 • skutthin Lg 3: 87.
 • skwtten LB 7: 325. skuttyn, se bort skiuta. skotin: -ith MB 1: 266 ;
 • -id BSH 4: 294 (1501). skotyn ib. skoten ib 5: 214 (1507; FM 286 (1506); skotne Al 9015. skiwthen (n. pl.) BSH 5: 58 (1505).
 • skiwtyn: -yth SGG 132.
 • skywtin: -it RK 2: 6567),
 • skiuta sik ,
 • skiuta af , afskjuta, aflossa (ett skjutvapen). myn bysso borgh, xi stycke. .. skuto ey aff BSH 5: 119 (1506).
 • skiuta bort ,
 • skiuta genom ,
 • skiuta i genom , d. s. swa som thera hiärta ware skotith i genom MB 1: 266.
 • skiuta in , skjuta in, sträcka sig in. thet östra nörra hyrnit skiuter in i forscrifne tompt SJ 140 (1445).
 • skiuta nidher , skjuta ned, fälla ned, hissa ned. the scutho steghar nidher i wyborgx by RK 3: 3821. Jfr nidherskiuta.
 • skiuta sunder , sönderskjuta. skiua äpplit sunder Di 54. Jfr sunderskiuta.
 • skiuta til ok fran , skjuta till och från, ryckvis ansätta. for werk som skiwter til oc fran j hwffwdit LB 7: 332.
 • skiuta til saman , skjuta samman. sculu brodirna skiuta til saman. ther man skal honum mäd halda SO 5.
 • skiuta ut ,
 • skiuta utaf , afskjuta, affyra, aflossa (ett skjutvapen). skothe. .. störste huffwudstycked vtaff BSH 4: 294 (1501). - Jfr ater-, fram-, lös-, pa-, um-, undan-, up-, ut-skiuta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back