Skiuter

Old Swedish Dictionary - skiuter

Meaning of Old Swedish word "skiuter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiuter
hastig, snar. - snabb. han (ɔ en häst) är skutare än fugel flygande Prosadikter (Kar M B) 316. - n. snart. vare tet sköth radh attj velä vethe edert bätzste GPM 2: 254 (1507). " men jak ma nw sköth säya. .. mith glas är lwpith" PMBref 336 (1519). - komp. hastigare, snabvbare. ok ikke skythere (så snar som?) han ffik bodith thaa läth han strax göra redhe xxx [ɔ: 30] kara GPM 2: 267 (1507). - superl. skyndsammast snarast. greuen läste wp allom llasomen at torneno som han gat skytast ok gik in Prosadikter (Sju vise m B) 213.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sköth GPM 2: 254 (1507) ; PMBref 336 (1519).
  • skiutare Prosadikter (Karl M B) 316.
  • skythere GPM 2: 267 (1507).
  • skytast Prosadikter (Sju vise m B) 213),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back