Skiuter

Old Swedish Dictionary - skiuter

Meaning of Old Swedish word "skiuter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiuter
n. adv. hastigt, öGOnblicKLigt. " maria födde gudz son. .. swa sköt oc bradhlika, at i eno öghno bragdhe, tha wardh gudz son, mz kötlike natwro. .. oc mz skäl, oc fulkompno witi" MB 1: 407. - genast, strax. biþar hana skyt sitia a häst Lg.">Bu 19. ib 4. Lg 113. " sköt KLemming. 1844.">Flyþo (the)" Lg.">Bu 137. " gak hiit sköt" KLemming. 1844.">Fl 1366. Iv 1315. KLemming. 1862.">Al 2511. then riddare springer honum sköt ij geen KLemming. 1844.">Fl 1849. snart, inom kort. blomstar þät skyt fKLemming. 1862.">Alnar Lg.">Bu 152. skKLemming. 1862.">Al skyt föþas af renne mö ib 63. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 83. KLemming. 1860.">Gr 314. KL 416. MB 2: 408. MD (S) 256. the leta. .. then hitan ok älskogha som sköt skKLemming. 1862.">Al forganga KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 80 han skKLemming. 1862.">Al sköt mista thz som han nw hawir mz wärldzlike glädhi ib 332. ib 2: 69. " min ordh skulu sköt fulkompnas" ib 3: 80. " thw. .. skKLemming. 1862.">Al skööt döö ib 432. "VKR XII. KLemming. 1862.">Al 1611. " swa wardhir mannana lyghn sköt til änkte" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 221. " war skit til hiälps nar näst brindhir" GO 909. BSH 5: 593 (1517). hwat thu mykyt äruodhar fore os oc huru sköt thu tilbyrdiadhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. - snart, lätt. man qwinno hwgh sköt vända ma Iv 1045. " skyth är sadhlath mz enne giordh" GO 878. ib 19, 234, 813, 899, 913. - komp. hastigare, snabbare. the (ɔ: sool oc maane) ganga skiotare oc optare kring om himilin MB 1: 62. - snarare, förr. skiwtare eller senare MB 1: 126. " gudz ängel war skötare (Cod A snarare 201) at" ib (Cod. B) 546. - superl. skyndsammast, snarast. manen gangher nidherst oc skiotast MB 1: 62. " oss. .. vMBiuþa sum skiotast" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). " bödh som skiutast hKLemming. 1862.">Alshugga margaretam" Lg.">Bil 543. " kistor. .. hulka the giordho KLemming. 1862.">Alra skiutast" KLemming. 1860.">Gr 302. - snarast, först. han kom skiotast heem RK 1: 3037. - snarast, lättast. är swa skiotast swarath til questionem MB 1: 455. " huem hon (verlden) giffuer mesten heider han warder henne skiotesth leider" MD 114. - thät skiutasta, adv. det snabbaste, det snaraste. i förning med en form af gita el. magha. han vämptis sidhan thz skiotasta han ma Iv 1646. " thz skiutast iach ma idher effter finnä" ib 1912. " the geesto. .. stokholms torn thz skiwasta the gato" RK 1: 4248. - Jfr ful-, iäm-skyt samt skynter.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • skioter.
 • skyt Bu 4, 19, 63, 152: Iv 1315 ; GO 813, 899.
 • scyt MB 2: 408.
 • skyth GO 234, 878.
 • skit ib 909.
 • sköt Bu 137 ; Bo 21, 83 ; Gr 314 ; KL 416 ; VKR XII ; Bir 1: 80, 332, 2: 69, 221, 3: 80 ; MB 1: 407 ; Fl 1366, 1849 ; Iv 1405 ; Al 1611, 2511 ; MD (S) 256 ; Lg 113 ; GO 913.
 • sköth ib 19.
 • sködt BSH 5: 593 (1517).
 • skööt Bir 3: 423.
 • skiutare.
 • skitare.
 • skötare MB 1: (Co. B) 537, 546. superl. n. skiutast. skiotast. skötast Gr (Cod. D) 396. best. form n. skiutasta. skiotasta),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back