Skiuva

Old Swedish Dictionary - skiuva

Meaning of Old Swedish word "skiuva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiuva Old Swedish word can mean:

skiuva
skjuta, STöta.
skiuva
1) skuffa, STöta. " skiuuär ällä skiutär ällä rykkir" SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 36. " misfyrmir man frälSum manne, skiutär ällä skiuuär" ib 54. " drogho han vppa en biärghaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLint oc villo han skiufwa ther nidhir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 86. " villo skiwian ther nidhir fore" ib. " skwfs han oc ältis" ib 1823. ib 181. the skufwa oc dragha han osaktelica ib 197. ib 223. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 132. MD 38. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 3462. " myn kere huSTru. .. war skwffen slagen oc niddertrengd til gathwne" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 100 (1483). " sköff hona wredher fran sik" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 996. ST 43. MB 2: 122. " han sköfs a dör" MD 33. - aSTycken på Forn Svenska.">BS. en skiwr oc annar rykker STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. slåå, skiuffua, skiuta SO 294. - med prep. SOmlike skofuo oppa hona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 342. - STreta (mot). med prep. gen. el. mot. fatighdomen är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom genwerdhogher ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle skyufwa twähändis mot hanom Su 421. " i skuwin handom gen gudz nahdom (repuleritis Dominum)" MB 1: 393.
skiuva
2) skyffla. kaSTadho them. .. j ena duypa graff oc skufw ther iordh oppa ST 300.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skyuua SML M. 33: 2 i var. skyufwa Su 421.
 • skyuffwa MB 2: 122.
 • skiwia: -an (sannolikt skriffel) Bo 86.
 • skufwa ib 197.
 • skiuwer VGL II Add. 7: 13. skiuuär ÖGL eþs. 3: 1; Vaþ. 16: 1, 22, 27: 2; SR 36, 54.
 • skiufwär UplL M. 19: 2. skiwer Bo 181.
 • skwfs ib 181, 182.
 • skyuff ST 43.
 • sköff ST 43: Lg 996 ; Al 493.
 • sköfs MD 33.
 • sköffs Bir 2: 132.
 • skuwin MB 1: 393.
 • skufw ST 300.
 • skuwo Al 3462.
 • skuffuo MD 38.
 • skofuo KL 342.
 • skofwo Bo 223.
 • skowin Al 506),
 • skiuva nidher , skuffa ned. alexander. .. sköff han. .. ij grafwina nidh Al 493. " aff the diwpo graff ther han war skowin midher ij kwaff" ib 506. - Jfr utskiuva.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back