Skiva

Old Swedish Dictionary - skiva

Meaning of Old Swedish word "skiva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skiva Old Swedish word can mean:

skiva
1) skiva. - brödskiva o. d. judas tok gudz likama mz apoSTlom oc STar scriffwath aff honom, at äpter skiffwona (jfr GVB 1541 Joh. 13: effter then betan) gik diäwlin in i han SvKyrkobr 40. han. .. togh nagat aff bröd somhan hafde ok skar huariom thera sina skiffua thär vt aff STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 273. - skiva av metall, trä el. dyl. gaffs hinrik malere for skiffuan han maladse vij mark Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb">SSkb 235 (1507). ib 315 (1509). for bläkskuffunar, som kommo in i liktonar, för iij skiffuar ij öre HLG 2: 90 (1510). skivformigt metallSTycke erhållet vid garning i öppen härd. Jfr E. HolmkviST, Bergslagens hyttspråk 83. ij skyffue kopper om ij skyppundh STb 3: 465 (150+0). sidhan läth thät (ɔ kopparsmältan) kolna wplyfftandis skiffwo äffther skiffwo STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 412.
skiva
2) trissa, hjul med urgröpt ytterrand (vari en lina löper). Jfr E. lLidén, Ark. lf. Nord. Fil. 45: 197 f., E. HolmkviST, Bergslagens gruvspråk 63. jtem iij öre til STadzins skiwer til windhan Skotteb 408 (1466-67, Kämn). - Jfr bly-, bläk-, eld-, kopar-, silf-, tin-, trä-, vind-skiva.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • skiwer Skotteb 408 (1466-67; Kämn). skiffuar HLG 2: 20 (1510). skyffue STb 3: 465 (1500)),
  • *skivo garn? (skyffwo-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛁᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back