Skoa

Old Swedish Dictionary - skoa

Meaning of Old Swedish word "skoa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skoa
sko, förse med sko(r). om människior. eg. och bildl. jak skoadhe tik mz jacincto SpV 127. JMÖ 194. - om häSTar. sufferrre sko heSTa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 262. ATb 1: 47 (1445). STb 3: 353 (1498).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sko GU C 20 s. 262.
  • skosz STb 3: 353 (1498). pres. skoor Linkbiblh II 212 (1523). impf. skoadhe SpV 127.
  • skode ATb 1: 47 (1455). skodde ib. part. pret. skodher JMÖ 194 ),
  • skoa sik , håla sig med skor. Se Sdw 2: 1298. - Jfr thörskodher (Sdw 2: 789).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back