Skoa

Old Swedish Dictionary - skoa

Meaning of Old Swedish word "skoa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skoa
sko, förse med sko(r). om menniskor. eg. och Bildl. skoin hans fötir mz skoom Bir 1: 322. mz skodhom fotom MB 1: 281. " at thässe andelike föter siälinna loste ware wäl scodher" ib. " wi skom andelika wara föther" Ber 55. " kirkionna sko ärw hälghra fädhra äptedöme mz hwlkom hon skos j thässa hems vägh ib. wäl skoager badhä mz bozskom och adhrom skom" AS 59. - om hästar. han lät hästa sco mz silff hellum Bil 307. the (näml. hästarne) waro. .. illä skodhe Iv (Cod. B, C) s. 263.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sco Bil 307.
  • skoo RK 1: 819, 1586.
  • skom Ber 55.
  • skoin Bir 1: 322. impf. skodde MB 2: 162.
  • skodho RK 1: 4009.
  • skodher: -e Iv (Cod. B, C) s. 263; -om MB 1: 281. scodher (pl. nom. m.) ib.
  • skoder RK 1: 3877),
  • skoa sik , taga skor på sig. giurdha thik ok skoa thik KL 154. - förse el. bekläda sina fötter (med skor). hon. .. skodde sigh mz gull skom MB 2: 162. - Jfr hosen sko.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back