Skogher

Old Swedish Dictionary - skogher

Meaning of Old Swedish word "skogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skogher
skog. "lifþe iþ nöþ ok sorgh ii skoghe" Lg.">Bu 18. " han fan diäwlen. .. a enom scoghe" ib 498. redhu kompana redhobone jwer thiokka skogha Lg.">Bil 877. " foro om margh bergh oc skogha" Lg 94. scodha än scogha äru skipan före TB 73. " nv äru scogha skipana före tha ägha the siw natta dagh fore läggia scogha at rensa oc siw nättir ägha scogha j fridhi standa" ib. " nv äru scogha skipadhe kan omäRKt fä a scogha löpa löse äghande athir j scoghe fore iiiij päninga huart hoffwdh ib. "ib 74, 75, 77, 78. mit goz. .. mäþ. .. skogh ok al annor tillyþände SD 6: 149 (1349). ib NS 2: 82 (1409). " mit goz. .. meth allom tillaghom, innan gaard ok wtan, i wato ok thörre, ii skoghe ok skywle" ib 1: 50 (1401). ib 411 (1405, nyare afskr.), 603 (1406), 2: 42 (1408), 66 (1408). FH 3: 5 (1353). RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1 128 (1479), 137 (1487), 3: 217 (1483). cristina gaf ornomen hemlof tel skogs Lg.">Bu 506. " leonit gik til skooks" KL 298. " flydhe han til skoghen" BK 196. " drifs opta konungen til skoghen (d. v. s. förjagas)" MD (S) 202. " warder konungen löpa til skogen (d. v. s. fly ss fredlös)" ib 233. " ridha mäghin greffua skog" Su 374 ; jfr mäiegreve. een skogh han heyter tiwidh RK 1: 690. " alt thz vtan skogh (söder om Tiveden och Kolmorden) war" ib 786. ultra silvam culmard quod dictur uthan skog SD 2: 379 (1303, eft. aftr. hos Hadorph). " cuilibet monasterio owanskogh (norr om Tiveden och Kolmorden)" ib 574 (1309). ib 3: 38 (1311), 4: 687 (1339), 5: 566 (1346). all annur reþu ingyäld aff bondom owän skoghä tyuiþ oc kulmarþ ib 562. ib 567. Jfr ovan, adv. 3. - i ortnamn. siluam que dicitnr (för dicitur) berboschog SD 1: 725 (1278). " spacium silue que dictiur wætorskoger" ib 2: 85 (1289). jn Suderskog ib 519 (1308). " in haselbo skogh" ib 3: 464 (1320). " in hawuatorpe scoogh" ib 5: 498 (1345, gammal afskr.). ib 618 (1346?), 619. - Jfr afgudha-, aldin-, aldina-, almännings-, bast-, bya-, böke-, döþviþa-, döfviþa-, eke-, fanga-, gisninga-, häghna-, härads-, häsle-, ikorna-, liur-, manz-, nuta-, näver-, paradis-, ruþ-, ryþ-, ryþio-, skaf-, timber-, var-, ödhe-skogher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • skooks KL 298.
 • skoghi VGL I FS 2: 2. skoghe Bu 18 ; SD NS 1: 50 (1401).
 • scoghe Bu 498 ; TB 73.
 • skogh.
 • scoogh SD 5: 498 (1345, gammal afskr.) ; FH 3: 5 (1353); DD 1: 137 (1487).
 • skook SD NS 2: 82 (1409).
 • -ar) ,
 • skogha aganga ,
 • skogha aka ,
 • skogah avärkan ,
 • skogha bränna ,
 • skogha diur ,
 • skogha ganga ,
 • skogha ganger ,
 • skoghar hug ,
 • skogha karl ,
 • skogha märke ,
 • skogha rudha.
 • skogha rydsl
 • skoghä ruzl )
 • skogha rydhia ,
 • skogha skipan ,
 • skogha skipte ,
 • skogha skiul ,
 • skogha skiäl ,
 • skogha skyld ,
 • skogha tegher ,
 • skogs bygdh
 • skögx- )
 • skogs diur
 • skox-.
 • skogx dywr),
 • skogs drivare ,
 • skogs gudh ,
 • skogs holme ,
 • skogs katter ,
 • skogsledhis
 • skogxledhes )
 • skogs luter
 • scogs loter.
 • skogxloth )
 • skogs märke ,
 • skogs nabber ,
 • skogs rydhia ,
 • skogs strykare ,
 • skogs syn ,
 • skogs thing
 • skogxting )
 • skogs yrt
 • skox- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back