Skomakare

Old Swedish Dictionary - skomakare

Meaning of Old Swedish word "skomakare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skomakare
skomakare. "intäktismannen aname. .. alla hudhir oc skin SOm falla vm aarith oc aff them antwardhe skomakrenom oc skinnarenom swa mykit the thorfua til thera gerning" VKR 36. Bir 5: 117. SO 13, 17, 18, 22. " ingen fremende scho.magara eller schomagara suena magha göra nager schogerningh jnnan stadzens fryhet" ib 31. brucha schomagarana embetz ib. " sende the honom nogre skomagare, swtare och pelsare" FM 452 (1510). - ss tillnamn. bothuidher skomakare SD NS 1: 37 (1401). biorn skomakaer, radhman i västraaros ib 29 (1401). ib 30 (1401), 243 (1403). BSH 2: 81 (1399). SJ 53 (1433), 105 (1441). FM 42 (1425).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • -maker.
 • -maghare SJ 53 (1433). -magare. schomagare),
 • skomakara barn ,
 • skomakara kompani
 • schomagara kompani SO 31.
 • scomagara kompany )
 • skomakara skra ,
 • skomakara sven
 • schomagara suen SO 32 ;
 • -suena ib 31),
 • skomakara ämbete
 • -embete.
 • schomagara embete SO 31),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᛘᛆᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back