Skona

Old Swedish Dictionary - skona

Meaning of Old Swedish word "skona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skona Old Swedish word can mean:

skona
behandla vackert, höfviskt el. hänsynsfullt.
skona
1) visa vänlighet mot, egna hyllning? med dat. the sändo Alexandro. .. ena ärlika konungx krono the willo honum ther mz skona Al 1742.
skona
2) gå till lmötes, göra till viljes. med dat. vi skolom skona (condesendemus) iosep oc nichodemo Bo 211.
skona
3) hafva försyn för. iak rädz. .. at somlike. .. ey skona hälga ängla närwarande STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 68. " skona hälgho dagha" ST 140. ib 141.
skona
4) skona. med dat. (el. i dess STälle ack.). skonadhe Alexander sinne modhir ST 516. " thu skAlt ey skona honom" ib. " han. .. ville the hedno ey lenger skona" RK 1: 1462. " man pläghar pipara gerna skona" Al 2434. ängin wille androm skona ib 2788. " han skonar hwarte kono äller barne" ib 1382. ib 1065, 10359. Di 71. skonadhe han oc spardhe siin eyghin faar ST 505. - abs. visa skonsamhet. the. .. skonade ey mer än för RK 2: 6468.
skona
5) öfverse med. med dat. herran gudh är häloghir oc STaRKir til hämdh oc skonar (ignosect) ekke idhrom syndhom MB 2: 65.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ar -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back